Shambhu Basnet Tag

पारिवारिक पोषण र खाद्य सुरक्षामा जङ्गली खानयोग्य वनस्पतिको योगदान

पारिवारिक पोषण र खाद्य सुरक्षामा जङ्गली खानयोग्य वनस्पतिको योगदान

Year June 2022 Download    View Description जङ्गली खानयोग्य वनस्पति भन्नाले गैरखेती गरिएका तर मानिसले विभिन्न रुपमा खाने गरेका वनस्पतिलाई
Read more
जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि तथा असल अभ्यासहरूको सँगालाे

जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि तथा असल अभ्यासहरूको सँगालाे

Year March 2021 Download    View Description यस पुस्तिकामा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका र विस्तार गर्न सकिने कृषि
Read more
Animal Shed and Farm Yard Manure Improvement

Animal Shed and Farm Yard Manure Improvement

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
गोठ तथा भकारो सुधार

गोठ तथा भकारो सुधार

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
अछाम र डोटी जिल्लाका लागि भटमासका उत्कृष्ट जातहरू

अछाम र डोटी जिल्लाका लागि भटमासका उत्कृष्ट जातहरू

Year January 2020 Download    View Description भटमास एक बहूपयोगी कोसे बाली हो । यो मानवस्वास्थ्य र पोषणका लागि आवश्यक
Read more
घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका: खाद्यमा आधारित पोषणका लागि घरबगैंचा (परिमार्जित संस्करण)

घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका: खाद्यमा आधारित पोषणका लागि घरबगैंचा (परिमार्जित संस्करण)

Year August 2018 Download    View Description यस प्रकाशनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विषेश गरी कृषि तथा अन्य जीविकोपार्जनसम्बन्धी परियोजना वा
Read more