घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका: खाद्यमा आधारित पोषणका लागि घरबगैंचा (परिमार्जित संस्करण)

Screenshot 2022-08-18 123621
Year

August 2018

Description

यस प्रकाशनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विषेश गरी कृषि तथा अन्य जीविकोपार्जनसम्बन्धी परियोजना वा विकासका क्रियाकलापमा संलग्न प्राविधिकहरुलाई किसान समक्ष घरबगैंचासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सहज गराउनु हो ।