Training manual

Training Manual on Good Aquaculture Practices (GAqP) of Fish Production with special focus on Lake Cluster of Pokhara Valley (LCPV)

Training Manual on Good Aquaculture Practices (GAqP) of Fish Production with special focus on Lake Cluster of Pokhara Valley (LCPV)

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका: खाद्यमा आधारित पोषणका लागि घरबगैंचा (परिमार्जित संस्करण)

घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका: खाद्यमा आधारित पोषणका लागि घरबगैंचा (परिमार्जित संस्करण)

Year August 2018 Download    View Description यस प्रकाशनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विषेश गरी कृषि तथा अन्य जीविकोपार्जनसम्बन्धी परियोजना वा
Read more
वित्तीय साक्षरता तालिमः सहभागी पुस्तिका

वित्तीय साक्षरता तालिमः सहभागी पुस्तिका

Year April 2018 Download    View Description स्थानीय स्तरमा कार्यरत सहकारी संस्था, समूह तथा तिनका सदस्यहरुको वित्तीय आवश्यकता पहिचान गरी
Read more
घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका

घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more