Agrobiodiversity consevation and promotion

दिगो संरक्षण तथा उपयोगका लागि प्रवर्धन गरिएका असल अभ्यासहरू

दिगो संरक्षण तथा उपयोगका लागि प्रवर्धन गरिएका असल अभ्यासहरू

Year August 2022 Download    View Description सारांश कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल
Read more
Traditional Crop Biodiversity for Mountain Food and Nutrition Security in Nepal

Traditional Crop Biodiversity for Mountain Food and Nutrition Security in Nepal

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
सहभागितामूलक बाली प्रजननमा आधारित कृषक पाठशाला सहजकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिका

सहभागितामूलक बाली प्रजननमा आधारित कृषक पाठशाला सहजकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिका

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
रैथाने बीउ जोगाउन र उत्पादन बढाउन सामुदायिक बीउ बैंक (जानकारी पत्र)

रैथाने बीउ जोगाउन र उत्पादन बढाउन सामुदायिक बीउ बैंक (जानकारी पत्र)

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
The role of community seed banks in achieving farmers’ rights

The role of community seed banks in achieving farmers’ rights

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more