बाख्रापालनसम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरु
Cover
Year

January 2023

Description

बाख्रापालन ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका कृषकहरुको आम्दानीको प्रमुख श्रोत हो । बाख्रालाई “गरिबहरुको गाई” वा “गरिबको जीवित बैँक” को रुपमा पनि मानिन्छ । यद्यपि कृषकहरुमा बाख्रापालनको उचित व्यवस्थापकीय ज्ञानको कमीका कारण उचित लाभ लिन सकेको देखिँदैन ।

बाख्रापालक कृषकलाई बाख्रापालन व्यवसाय व्यवस्थित गर्दै थप लाभ लिन सहयोगी हुने केही महत्वपूर्ण  जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।