Bhuwon Ratna Sthapit Tag

Baseline Survey Report, Chhipra, Humla

Baseline Survey Report, Chhipra, Humla

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
जातीय मिश्रित खेतीप्रणाली र यसका फाइदाहरू

जातीय मिश्रित खेतीप्रणाली र यसका फाइदाहरू

Year January 2018 Download    View Description मिश्रित खेतीप्रणाली नेपालमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको कृ षि प्रणाली हो । साधारणतया मिश्रित
Read more
चिसो सहने धानको खेती र बीउ–उत्पादन प्रविधि

चिसो सहने धानको खेती र बीउ–उत्पादन प्रविधि

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
The roles of community seed banks in climate change adaption

The roles of community seed banks in climate change adaption

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
Baseline Survey Report, Jungu, Dolakha

Baseline Survey Report, Jungu, Dolakha

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more