Aruna Parajuli Tag
Baseline Survey Report, Chhipra, Humla

Baseline Survey Report, Chhipra, Humla

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
Periodical Deviation in Climate and its Impact on Agriculture in High Hill of Nepal, Jumla

Periodical Deviation in Climate and its Impact on Agriculture in High Hill of Nepal, Jumla

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
बेगनास तथा रूपाताल जलाधार क्षेत्रमा पाइने धान र तरकारीबालीका स्थानीय जातहरू

बेगनास तथा रूपाताल जलाधार क्षेत्रमा पाइने धान र तरकारीबालीका स्थानीय जातहरू

Year April 2016 Download    View Description बेगनास र रुपाताल जलाधार क्षेत्रमा भएका कृषि जैविक विविधताको सूचना सङ्कलन गरी सबैलाई
Read more