प्राङ्गारिक कृषिका लागि उपयुक्त बाली–संरक्षणका विधिहरू
Screenshot 2022-08-09 165317
Year

May 2021

Description

संसारभर प्राङ्गारिक कृषिका लागि उपयोगी विभिन्न प्रविधिहरूको विकास भइ सान्दर्भिक साबित भइसकेका छन् | नेपालमा पनि धेरै किसिमका प्रविधिहरूको आविष्कार, उचित प्रविधिहरूको आयात तथा उपलब्धता वृद्धि भइसकेको भए तापनि त्यसमा सामान्य कृषकहरूको पहुँच भने कम भएको पाइन्छ | उपलब्ध विभिन्न प्रविधिहरूका बारे जानकारी नहुनु वा भए पनि प्रयोग गर्न नजान्नु, वा जानकारीहरू सही समयमा नपाउनुजस्ता समस्याहरू सर्वत्र छन् | प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकाशनहरू प्रकाशित भए पनि बाली–संरक्षणका लागि उपयोगी प्रविधि तथा उपायहरूलाई समेटी सँगालोको रूपमा उपलब्ध भएको पाइदैन |

यिनै व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्राङ्गारिक कृषिका क्षेत्रमा लागेका कृषक तथा कृषि प्राविधिकहरूलाई लक्षित गरी यो जानकारी पुस्तिकाको विकास गरिएको हो | यस पुस्तिकामा विभिन्न वैज्ञानिक प्रकाशनहरूमा प्रकाशित भएका सूचनाहरू, प्रतिवेदनले सुझाएका विधिहरू तथा विज्ञहरूको अनुभवमा आधारित उपायहरू समेटिएका छन् |