Niranjan Pudasaini Tag

पर्यावरणीय कृषिमा माटो व्यवस्थापनका विधिहरू

पर्यावरणीय कृषिमा माटो व्यवस्थापनका विधिहरू

Year August 2023 Download    View Description राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहका कृषि विकास रणनीति तथा योजनाहरूमा प्राङ् गारिक कृषिले महत्वपूर्ण स्थान
Read more
धानको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

धानको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

Year August 2023 Download    View Description व्यवसायिक रुपमा बीउ उत्पादन गर्ने कृषकहरुले लक्षित् बालीको जात छनोट देखि उत्पादित बीउको
Read more
गहुँको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

गहुँको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

Year August 2023 Download    View Description व्यवसायिक रुपमा बीउ उत्पादन गर्ने कृषकहरुले लक्षित् बालीको जात छनोट देखि उत्पादित बीउको
Read more
आलुको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

आलुको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

Year August 2023 Download    View Description व्यवसायिक रुपमा बीउ उत्पादन गर्ने कृषकहरुले लक्षित् बालीको जात छनोट देखि उत्पादित बीउको
Read more
पर्यावरणीय कृषिका लागि उपयोगी पानी व्यवस्थापनका विधिहरू

पर्यावरणीय कृषिका लागि उपयोगी पानी व्यवस्थापनका विधिहरू

Year March 2023 Download    View Description राष्ट्रिय देखि स्थानीय तहका कृषि विकास रणनीति तथा योजनाहरूमा प्राङ्गारिक कृषिले महत्वपूर्ण स्थान
Read more
नेपालमा परागसेचन सेवाको अवधारणा तथा व्यवस्थापन: सहयोगी तालिम पुस्तिका

नेपालमा परागसेचन सेवाको अवधारणा तथा व्यवस्थापन: सहयोगी तालिम पुस्तिका

Year February 2023 Download    View Description प्रस्तुत तालिम पुस्तिकाले कृषि प्राविधिक, विद्यार्थी, कृषि प्रसार कार्यकर्ता र प्रशिक्षकहरुलाई परागसेचन व्यवस्थापनसम्बन्धी
Read more