Calendar

ली–बर्ड भित्तेपात्राे २०७७ (Calendar 2077)

ली–बर्ड भित्तेपात्राे २०७७ (Calendar 2077)

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
ली–बर्ड भित्तेपात्राे २०७६ (Calendar 2076)

ली–बर्ड भित्तेपात्राे २०७६ (Calendar 2076)

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
LI-BIRD Calendar 2075

LI-BIRD Calendar 2075

Year April 2018 Download    View Description नेपाली नयाँ वर्षकाे सुरुवातसँगै ली–बर्डले कृषक तथा अाफ्ना साझेदारहरूलार्इ लक्षित गरी ‘ली–बर्ड भित्तेपात्राे’
Read more
LI-BIRD Calendar 2074

LI-BIRD Calendar 2074

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
LI-BIRD Calendar 2073

LI-BIRD Calendar 2073

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
LI-BIRD Calendar 2072

LI-BIRD Calendar 2072

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
LI-BIRD Calendar 2071

LI-BIRD Calendar 2071

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more