जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम तथा संयन्त्रहरुको समीक्षा

Authors:

LI-BIRD
cover policy brief
Year

June 2024

Description

सारांश

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागी स्थानीय पहल (ली—बर्ड) द्वारा सञ्चालित सामानुकूलित जीविकोपार्जनका लागि साना कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि (सक्षम) परियोजना कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाको तीन नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ । यस परियोजनाले उक्त तीन पालिकामा रहेका सीमान्तकृत र जलवायु जोखिममा परेका परिवारको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस परियोजनाको मुख्य काम खाद्यान्न तथा पोषण र आयमा सुधार गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र प्रकोप/बिपद् जोखिम व्यवस्थापन क्षमतामा सुधारको लागि योगदान पुर्याउने रहेको छ ।

यस परियोजनाले जलवायु परिवर्तन, बिपद् जोखिम न्यूनीकरण, कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी नीति, रणनीति, दिशानिर्देश, कार्यक्रम र बजेटको समीक्षा र विश्लेषण गर्न सहयोग गरेको छ । यसको साथै यस परियोजनाले उक्त नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवसर तथा कमिकमजोरीहरु पहिचान गर्न र तिनीहरुलाई गरिब जनता उन्मुख र लैङ्गिक तथा समाजिक समावेशी बनाउन पहल गरिरहेको छ । यस अध्ययनको अनुसार मुख्य रूपमा स्थानीय र विशेषगरी सीमान्तकृत समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाका गरिब पक्ष र लैङ्गिक संवेदनशील मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरु खासै स्पष्ट पाइएको छैन । यो सारांश प्रतिवेदन (Synopsis Report) विशेष गरेर कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका तथा लालझाडी गाउँपालिका र डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाहरुमा गरिएको अध्ययनको नतिजाको आधारमा तयार गरिएको भएतापनि यो देशभरका अन्य पालिकाहरु, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ ।