LI-BIRD Tag

नेपालमा पाइने कोदोजन्य बालीहरु: अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष २०२३

नेपालमा पाइने कोदोजन्य बालीहरु: अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष २०२३

Year March 2023 Download    View Description अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष २०२३ को अवसरमा तयार पारिएको जानकारीमुलक पोष्टर । नेपालमा
Read more
ग्रीन कर्णाली परियोजनाको सङ्क्षिप्त विवरण

ग्रीन कर्णाली परियोजनाको सङ्क्षिप्त विवरण

Year January 2023 Download    View Description जलवायु परिर्तनको नकारात्मक असर कम गरी समुदायको जीवीकोपार्जनमा सुधारका लागि जलवायु उत्थानशील पर्यावरणीय
Read more
जलवायु समानुकूलन र पर्यावरणीय कृषि–मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको सङ्गालो

जलवायु समानुकूलन र पर्यावरणीय कृषि–मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको सङ्गालो

Year September 2022 Download    View Description कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न साना किसानहरूले गरेका सफल अभ्यासहरूलाइ लिपिबध्द गरी समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय
Read more