जलवायुमैत्री गाउँ [Poster in Nepali]
Screenshot 2022-08-10 164247
Year

October 2020

Description

जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावसँग जुध्न योजनाबद्ध रूपमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि र अभ्यासहरू पहिचान, परीक्षण र बिस्तार गरी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका समुदायको समानुकूलन क्षमता बढाउने पद्धति जलवायुमैत्री गाउँ हो ।