संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-22 110252
Year

January 2017

Description

२०७३ असोज ७ गते पोखरामा ली–बर्डले ‘संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७३’ को आयोजना गरेको थियो । यो सोही सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन हो ।