गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवर्द्धन गरिएका प्रयत्नहरूको अध्ययन
Screenshot 2022-08-26 121843
Year

August 2021

Description

यस पुस्तिकामा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्राविधिक सहयोगी संस्था ‘ली–बर्ड’ बीचको छलफल तथा सहमतिका आधारमा चयन गरिएका गण्डकी प्रदेशमा रहेका कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रयाले, स्याङजा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा रहेको तल्लो कुँडुले र लमजुङ जिल्लाको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको उस्ताबेँसी गाउँहरुलाई नमूनाको रुपमा लिएर अध्ययन गरी हासिल गरेका तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।