बाली बिरूवामा विषादी प्रयाेग गर्दै हुनुहुन्छ? यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहाेस् ।

Authors:

Lakpa Sherpa
Screenshot 2022-08-10 170617
Year

October 2020

Description

बाली बिरूवामा विषादी प्रयाेग गर्दा गर्न हुने, गर्न नहुने र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका बारेमा यस पोष्टरमा उल्लेख गरिएको छ ।