सामुदायिक बीउ बैंक: स्थापना तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिका
Screenshot 2022-08-18 142139
Year

April 2018

Description

कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने थरीथरीका बाली तथा जातहरुको शुद्ध तथा गुणस्तरीय बीउ र ती बीउहरुका बारेमा जानकारी पाइने थलो हो सामुदायिक बीउ बैंक । सामुदायिक बीउ बैंकलाई छोटकरीमा कृषक समूहले सामूहिक रुपमा व्यवस्थापन गरी राखेको बीउको भण्डार भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर कस्तो बीउउत्पादन गर्ने, के–केको बीउ राख्ने, सामूहिक रुपमा नै बीउको भण्डारण किन गर्ने, बीउ–उत्पादन तथा भण्डारणप्रक्रिया के हुन्छ, भण्डारण गरिएको बीउको विक्रीवितरण कसरी गरिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरु सामुदायिक बीउ बैंकका महत्वपूर्ण पाटाहरु हुन् ।

यो स्रोत पुस्तिका यिनै कुराहरूलार्इ समेटेर तयार पारिएकाे हो ।