हर्मेटिक ब्याग (जानकारी पत्र)

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-22 151455
Year

March 2016

Description

हर्मेटिक ब्यागलाई सुपर ग्रेन ब्याग पनि भनिन्छ । यो ब्याग बजारमा पाइने सामान्य किसिमको प्लास्टिक ब्याग जस्तै देखिए पनि त्यसभन्दा नितान्त फरक किसिमले तयार पारिएको हुन्छ । त्यसैले यसको मूल्य पनि बढी हुन्छ । यसको प्रयोग अनाज तथा बीउहरु भण्डारण गर्नका लागि मात्र गरिन्छ । हिफाजत गर्न सकेमा यो १० वर्षभन्दा बढी टिक्छ ।