सहभागितामूलक बाली प्रजननमा आधारित कृषक पाठशाला सहजकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिका

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-11 105358
Year

June 2020

Description

यस निर्देशिकामा हामी सहभागितामूलक बाली छनोट (Participatory Varietal Selection- PVS अर्थात् पिभिएस का लागि जमिन (प्लट) को नमूना तयारी गर्ने बारेमा सिक्ने छौं । पिभिएसमा हामीले बाली प्रजननमा संलग्न अनुसन्धान संस्थाहरूले विकास गरी प्रदान गरेका स्थिरर सुधारिएका अनुवंश (उन्मोचित वा उन्मोचनका क्रममा रहेका जातहरू) को परीक्षण गर्नेछौं । कहिले काहीँ, अनुसन्धान संस्थाहरूले अन्य देश तथा क्षेत्रहरूबाट कृषकका जातहरू सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । यदि यी कृषकहरूका जात भएका खण्डमा कृषक पाठशाला एउटा प्रजनन संस्था सरह बुझ्नुपर्दछ । 

यो पुस्तिका ‘Facilitators’ Field Guide For Farmers Field Schools on Participatory Plant Breeding’ को नेपाली संस्करण हो । यसलाई Sowing Diversity=Harvesting Security (SD=HS)अर्थात् स्थानीय बीउ प्रणाली सुधार कार्यक्रम, नेपालले नेपालीमा तयार पारी प्रकाशन गरेको हो ।