संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७२ः सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-22 154605
Year

November 2015

Description

२०७२ असोज १० गते पोखरामा ली–बर्डले ‘संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७२’ को आयोजना गरेको थियो । यो सोही सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन हो ।