संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७४ः सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-19 144329
Year

November 2017

Description

२०७४ भदाै २४ गते पोखरामा ली–बर्डले ‘संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७४’ को आयोजना गरेको थियो । यो सोही सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन हो ।