संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७५ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-18 111205
Year

November 2018

Description

२०७५ असोज ६ गते पोखरामा ली–बर्डले ‘संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७५ को आयोजना गरेको थियो । यो सोही सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन हो ।