ली–बर्ड भित्तेपात्राे २०७७ (Calendar 2077)

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-11 115927
Year

April 2020

Description

नेपाली नयाँ वर्षकाे सुरुवातसँगै ली–बर्डले कृषक तथा आफ्ना साझेदारहरूलाई लक्षित गरी ‘ली–बर्ड भित्तेपात्राे’ प्रकाशन गर्ने गरेकाे छ । नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने यस्ताे भित्तेपात्राे कृषकहरूका लागि भने बढी प्रभावकारी भएकाे पाइन्छ । वि.सं. २०७७ सालकाे याे पात्राेमा ली–बर्डका केही असल अभ्यास र यसले विकास गरेका प्रविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएकाे छ ।