लिफ कलर चार्ट (एल.सी.सी.)

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-19 143807
Year

November 2017

Description

लिफ कलर चार्ट भन्नाले बालीकाे पातकाे रङ्ग मापन गर्ने पाताे (Chart) भन्ने बुझिन्छ । याे पाताेमा हरियाे रङ्गका विभिन्न घनत्व (Intensity) मा पहेलो–हरियो (Yellow-Green) देखि गाढा हरियो (Dark Green) का ४ देखि ६ वटा पाता (Chart) हरू हुन्छन् । ती पाताहरूको आधारमा बालीकाे पातको रङ्गकाे घनत्व (Leaf Color Intensity) बढ्दो छ या घट्दाे छ भनि मापन गरिन्छ । यदि पातकाे हरियाेपना कम भएमा बिरूवामा नाइट्राेजन मल थप्नुपर्ने हुन्छ भने बढी भएमा थप मलकाे अावश्यकता पर्दैन भनेर बुझाउँदछ ।