मातृ–शिशु परीक्षणमार्फत् आलुकाे सहभागितामूलक जातीय छनाैंट

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-11 133534
Year

January 2020

Description

आलुका विविधता वा जातहरू छान्नका लागि मातृ-शिशु परीक्षण (Mother-Baby Trial) को प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले सहभागीतामूलक रूपमा महिला तथा पुरुषका महत्वपूर्ण र भिन्न अनुभवहरू, रूचि र ज्ञानलाई समान रूपमा पहिचान गरी लागू गर्न सहयोग गर्दछ । महिला तथा पुरुष कृषकहरूका दृष्टिकोणबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलार्इ प्रस्तु गर्दा, उनीहरू बीच स्रोतहरूमा फरक–फरक पहुँच रहेको एवं आलु उत्पादन कार्यले लैङ्गिक विशेष भूमिकाहरूमा समेत भिन्नता रहेको देखाउँदछ । त्यसैले पनि नयाँ आलुका जातहरू छान्दा उनीहरूले भिन्न–भिन्न मापदण्डहरू प्रयोगमा ल्याएकाे पाईन्छ । यसले लैङ्गिकसम्बन्धी तथ्याङ्क१ सङ्कलन र पीभीएसमा महिला तथा पुरुषको समान सहभागीतालाई मजवुत बनाउँदछ । उनीहरूले रोजेका गुणहरू कुनै एउटा नयाँ आलुको जातमा एकै साथ संलग्न गर्न नसकिएता पनि दुवै महिला तथा पुरुषसँग उनीहरूका कृषि प्रणाली सुहाउँदो र आवश्यक रहेको जातहरूको छनौंट र विकास गर्न सकिन्छ (पारिस ईत्यादि, सन् २००१) ।

यो निर्देशिका CIP ले प्रकाशन गरिएको ‘आलुमा मातृ–शिशु परीक्षणको प्रयोग गरी सहभागीतामूलक बाली छनौंटः लैङ्गिक मैत्री प्रशिक्षक निर्देश िका’ मा आधारित भई नेपाली पृष्ठभूमीमा तयार गरिएको हो । यो मातृ–शिशु परीक्षण पद्धतिको प्रयोग गरी सहभागीतामूलक बाली छनौंटका आधारमा आलुका नयाँ जात छान्न CIP, NPRP र ली–बर्ड बीचको वर्षौकाे साझेदारीको परीणाम हो ।