पुनर्भरण (रिचार्र्ज) पोखरीहरु (पोष्टर)

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-17 153126
Year

August 2019

Description

पानीको अभाव भएका क्षेत्रहरूमा भूमिगत पानी सञ्चय गरी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन यस किसिमको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।