जलवायु समानुकूलन र पर्यावरणीय कृषि–मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको सङ्गालो

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-09-30 093138
Year

September 2022

Description

कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न साना किसानहरूले गरेका सफल अभ्यासहरूलाइ लिपिबध्द गरी समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म ज्ञान आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले परयोजनाको पहलमा जलावयु समानुकूलन एवम् पर्यावरणीय कृषि–मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको सङ्गालो प्रकाशन गर्ने जमर्को गरिएको हो ।