गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पाइने डाले घाँसहरु-स्राेत पुस्तिका

Screenshot 2022-08-22 152149
Year

February 2016

Description

यो पुस्तिका गण्डकी जलाधार क्षेत्रको पहाडी क्षेत्रका मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, लम्जुङ र तराई क्षेत्रका चितवन तथा नवलपरासी जिल्लाहरुमा सञ्चालन गरिएको परियोजनाको आधारभूत सर्वेक्षण, कृषक समुदायसँग गरिएको अन्तरक्रिया र छलफलका साथै अन्य प्रकाशित सन्दर्भ–सामग्रीहरुमा पाइएका तथ्य एवं तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको हो । गण्डकी जलाधार क्षेत्रका कृषकहरुको रोजाइमा पर्ने प्रमुख डाले घाँसहरुको परिचय, बीउसङ्कलन, नर्सरीसम्बन्धी आधारभूत जानकारी, वृक्षारोपण, उपभोग र उक्त घाँसहरुमा पाइने पौष्टिक तत्वहरू सम्बन्धी विवरण यस पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ । यो परिचयात्मक स्रोत–पुस्तिका विशेषगरी कृषक, मध्यमस्तरीय प्राविधिक, विद्यार्थी र डाले घाँसको विकास र संरक्षणकार्यमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा शिक्षण संस्थाहरुमा आबद्ध स्रोत–व्यक्तिहरु लगायत उक्त विषयमा विशेष रूचि भएका सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।