कथा परिवर्तनका: जीविकाेपार्जनका लागि बीउ परियाेजना

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-19 144022
Year

November 2017

Description

यस पुस्तिकामा हुम्ला, बाँके, कास्की र मकवानपुर जिल्लाका परियोजनासँग आबद्ध किसान समूह र सहकारी एवं लक्षित समूदायका सहभागी कृषकहरूले परियोजनाको सहयोगमा प्राप्त गरेका सफलता एवं सिकाइहरूलाई कथाका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।