आँटीः फल एक, उपयोग अनेक

Authors:

Shambhu Basnet
Screenshot 2022-08-22 123850
Year

October 2016

Description

यस पुस्तिकाले आँटीका केही गुण र खेतीपद्धतिका बारेमा कृषक तथा अन्य समुदायलाई जानकारी दिने उद्देश्य लिएको छ भने अनुसन्धानकर्ता, विकास योजनाका कार्यकर्ता तथा लेखकहरुका लागि पनि सहयोगी सावित हुनेछ भन्ने विश्वास छ । यसका साथै आँटीको संरक्षण, उपयोग तथा विकासमा यस पुस्तिकाले सहयोग पु-याउने छ । आँटीको थप अनुसन्धान तथा विकास गर्नका लागि यो पुस्तिका महत्वपूर्ण स्रोत तथा सन्दर्भसामग्री हुनेछ भन्ने आशा छ । आँटीले फलको मागमात्र पूरा नगरी यसबाट वानस्पतिक विषादी बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ । यसरी हेर्दा फल उपभोग तथा बिक्री गरेर पोषण तथा आयआर्जन गर्न सकिने देखिन्छ । साथै यसबाट वानस्पतिक विषादी बनाएर ताजा तरकारीबाली तथा नगदे बालीमा लाग्ने कीराहरुबाट बाली संरक्षण समेत गर्न सकिने प्रष्ट देखिन्छ ।