सफलताका कथाहरू

Success_stories_SFF-1
Year
February 2022

Description

यस पुस्तिकामा कोभिड–१९ प्रभावित विपन्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई गरिएको पारिवारिक कृषि सहयोग परियोजनाको सहयोगमा प्राप्त गरेका सफलता एवं सिकाइहरूलाई कथाका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।