दिगाे कृषि प्रविधिहरू चित्र–पुस्तिका: दक्षिण एशिया संस्करण
Screenshot 2022-08-18 145800
Year

February 2018

Description

यस चित्र–पुस्तिकाको मुख्य उद्देश्य सस्ता र सहयाेगी कृषि मैत्री प्रविधिहरू विश्वका लाखाै निर्वाहमूखी साना कृषकहरूसम्म पुर्याउनु रहेकाे छ । यस्ता कृषि मैत्री प्रविधि तथा अाैजारहरू दिगाे, पर्याव रणीय कृषि सिद्धान्तमा अाधारित छन् ।