जिल्लास्तरीय जलवायु परिवर्तन आकस्मिक कोष परिचालन कार्यविधि – बागलुङ

Authors:

Manjil Sherchan
Screenshot 2022-08-23 115717
Year

November 2014

Description

जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित व्यक्ति तथा समुदायलाई राहत एवम् पुनस्र्थापनामा सहयोगका लागि जिल्ला वन समन्वय समिति अन्तर्गत स्थापना गरिएको ‘जलवायु परिवर्तन आकस्मिक कोष परिचालन कार्यविधि–२०७१’