‘गह्रे खेतीका लागि दिगो कृषि प्रविधि’–एक परिचय
Screenshot 2022-08-22 162916
Year

March 2015

Description

यस परियोजनाले किसानबाट मन पराइएका, सुलभ मूल्यमा पाइने दिगो कृषि सामग्रीहरुको परीक्षण गर्नेछ । यसले किसानको आयस्रोतमा वृद्धि गर्दै महिलाको कार्यभारमा कमी ल्याई समानुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न र पानी तथा माटाको दिगोपना सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । परियोजनाले यस्ता नयाँ प्रविधिको परीक्षणपश्चात् पहिचान भएका उपयुक्त प्रविधि तथा सूचनाको विस्तार को माध्यम निजी कम्पनीहरुलाई बनाउनेछ । जसका आधिकारिक विक्री केन्द्रहरुको सहकार्यमा स्थानीय विक्रेताद्वारा वितरणमा यसको प्रभावकारिताको परीक्षण गर्नेछ ।