Shamis Basnet Tag
परागसेचकहरू कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अत्यावश्यक र बहुमूल्य कृषि सामग्री हुन् ।

परागसेचकहरू कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अत्यावश्यक र बहुमूल्य कृषि सामग्री हुन् ।

Year August 2023 Download    View Description अधिकांश बालीहरु फल र बीउ उत्पादनको लागि कीराहरुबाट हुने परागसेचनमा भर पर्दछन् ।
Read more