नेपालमा पाइने कोदोजन्य बालीहरु: अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष २०२३

Authors:

LI-BIRD
Final_POSTER_24X36
Year

March 2023

Description

अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष २०२३ को अवसरमा तयार पारिएको जानकारीमुलक पोष्टर ।

नेपालमा पाइने कोदोजन्य बालीहरु
नेपालको कृषिप्रणालीमा कोदो, कागुनो, चिनो, जुनेलो, सामा, बाजरा, कुट्की सामा र धान कोदो (कोदी) गरी जम्मा ८ प्रजातिका कोदाहरु पाइन्छन् । जसमध्ये मुख्य रुपमा कोदो, चिनो, कागुनो र जुनेलाको खेती गरिन्छ भने बाँकी प्रजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् ।