मकैको बीउ उत्पादन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू
maizecvr
Year

August 2023

Description

व्यवसायिक रुपमा बीउ उत्पादन गर्ने कृषकहरुले लक्षित् बालीको जात छनोट देखि उत्पादित बीउको प्रमाणीकरण सम्मको अवधिमा विविध प्राविधिक एबं व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरु पुरा भए/नभएको सुनिस्चित गर्नुपर्ने हुन्छ | बीउ उत्पादन तथा प्रमाणीकरणका आधारभूत प्रक्रियाहरु पुरा नभएमा उत्पादित बीउ बजारीकरणका लागि योग्य हुँदैन | यसै प्रकिया सहजीकरणका लागि बीउ उत्पादक कृषकहरुलाई लक्षित् गरि यो सम्क्षिप्त जानकरी पत्र तयार पारिएको हो | यस जानकारी पत्रमा मकैका बीउ उत्पादक कृषकहरुले मुख्य रुपमा ध्यान दिनु पर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुराहरु समेटिएका छन् | यसमा समावेस भएका जानकारीहरु ली-बर्डको आफ्नो कार्य अनुभव र उपलब्ध प्रकाशनको मिश्रीत संयोजन हो |