सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय खाद्य परिकार

Capture
Year

December 2022

Description

यस पुस्तिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने परम्परागत केही खाद्य परिकारहरूको छोटो परिचयसहित तिनलाई बनाउने विधि समेटिएको छ । यसमा समेटिएका सम्पूर्ण परिकारहरूसँग सम्बधित विवरणहरू स्थानीय कृषकहरूका भनाइका अधारमा तयार पारिएका हुन । यो सूचीपुस्तिका नेपालका मौलिक खाद्य परिकारहरूमा रुचि राख्ने व्यक्ति, कृषक, विद्यार्थीलगाएत खाद्य अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थाहरूका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, यस पुस्तिकाले यसमा समेटिएका खाद्य परिकारहरूको दस्तावेजीकरण र उपयोगिता वृद्धिमार्फत संरक्षण–प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।