Expired

बोलपत्र आह्वान (Call for Bid) [सामाग्रीहरू]

Announcement LI-BIRD
  • Post Date : April 7, 2022
  • Apply Before : April 12, 2022
  • Share:

Job Description

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) वि.सं. २०५२ मा पोखरामा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । ली–बर्ड प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रयासहरूको पहिचान तथा प्रवद्र्धनका माध्यमबाट ग्रामिण भेगमा बसोवास गर्ने महिला, गरीब तथा सिमान्तकृत कृषक समुदायको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध छ ।

लि–बर्डद्वारा सञ्चालित सक्क्षम (SAKSHAM) परियोजनाका लागि निम्न सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक तथा योग्य विक्रेतालाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८ (आठ) दिन भित्र ली–बर्ड प्रधान कार्यालय, गैह्रापाटन पोखरा अथवा ली–बर्ड कार्यक्रम समन्वय कार्यालय, सानेपा, ललितपुरमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नको लागि आह्वान गरिन्छ ।

आवश्यक सामग्रीहरुको विवरण

क्र.सं

सामग्रीहरुको विवरण

इकाइ

परिमाण

कैफियत

Laptop

थान

सामग्रीहरुको विस्तृत विवरण बोलपत्र आवेदन फाराम (प्राविधिक फारम) मा उल्लेख गरिएको छ ।.

Projector

थान

Printer

थान

Inverter with Battery

सेट

Motorcycle

थान

Scooter

थान

 

पेश भएका बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ली–बर्डमा सुनिश्चित रहने छ । शिलबन्दी बोलपत्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा अथवा कार्यक्रम समन्वय कार्यालय, सानेपामा मिति २०७८ चैत्र २९ गते बेलुका ५ः०० बजेभित्र दर्ता गराउनु पर्नेछ । बोलपत्र आवेदन फाराम (प्राविधिक फारम र वित्तिय फारम) मा संलग्न विवरणहरु तथा तिनमा उल्लेखित शर्तहरुलाई यसै सूचनाको अभिन्न अङ्ग मानी अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक फारम र वित्तिय फारम मिति २०७८ चैत्र २२ गतेबाट २०७८ चैत्र २८ गते विहान ९ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म (शनिबार र आईतबार अफिस बन्द रहनेछ) ली–बर्डको केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा तथा ली–बर्डको कार्यक्रम समन्वय कार्यालय, सानेपा, ललितपुरबाट रु. १००/- दस्तुर तिरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

अन्य जानकारीको लागिः 
ली–बर्ड कार्यालय, 
गैह्रापाटन, पोखरा,
पोष्ट बक्स नं. – ३२४,
टेलिफोन नं.:– +९७७–६१–५७६८३४, ५८५३५७
वेभसाइटः www.libird.org