अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र ४ मा पाइने स्थानीय बाली तथा जातहरुको सूचीपुस्तिका
Annapurna_variety_catalogue-1
Year
March 2022

Description

यस पुस्तकबाट स्थानीय समुदायहरु स्वयं आफै पनि सुसूचित हुने अवसर मिल्नेछ । स्थानीय तर जो अहिले कृषिमा संलग्न छैनन् उनीहरुका लागि आफ्नो क्षेत्रको कृषि जैविक विविधताका विषयमा ज्ञान आर्जन भई यसप्रति उत्प्रेरणा जाग्न सक्छ र विभिन्न अध्यनअनुसन्धानका लागि सन्दर्भसामग्री भई यस पुस्तिकामा भएका जातका महत्वपूर्ण गुणहरुको अध्ययनबाट थप अनुसन्धानमा टेवा पुग्न सक्छ । कृषि जैविक विविधताका यस्ता प्रयोगहरुबाट महङ्खवपूर्ण गुणहरुको संरक्षण हुनाका साथै दीर्घकालीन खाद्यसुरक्षामा सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छाै ।