Social audit
संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७६ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७६ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७५ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७५ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७२ः सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७२ः सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more