Proceedings
सामुदायिक बीउ बैंकसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीः प्रतिवेदन, सुझाउ र कार्ययोजना (Workshop Recommendation and Action Plan)

सामुदायिक बीउ बैंकसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीः प्रतिवेदन, सुझाउ र कार्ययोजना (Workshop Recommendation and Action Plan)

Year July 2018 Download    View Description जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड), नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद
Read more
National Workshop on Community Seed Banks: Workshop Summary Report

National Workshop on Community Seed Banks: Workshop Summary Report

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more