Flyers, brochures & posters

कोभिड १९ बाट बच्नका लागि कृषि क्षेत्रमा यी बानी व्यवहारहरू अपनाऔ ।

कोभिड १९ बाट बच्नका लागि कृषि क्षेत्रमा यी बानी व्यवहारहरू अपनाऔ ।

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
विविध बाली पात्रो (Diverse Crop Calendar)

विविध बाली पात्रो (Diverse Crop Calendar)

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
जलवायुमैत्री गाउँः एक अवधारणा

जलवायुमैत्री गाउँः एक अवधारणा

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
Climate Smart Village Approach

Climate Smart Village Approach

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया

Year July 2022 Download    View Description यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की
Read more
मादले काँक्रोः परिचय र उत्पादन प्रविधि

मादले काँक्रोः परिचय र उत्पादन प्रविधि

Year July 2022 Download    View Description नेपालमा तराइदेखि उच्च पहाडसम्म परापूर्ब कालदेखिनै विभिन्न जातका काँक्राको खेती गरिदै आएको पाइन्छ
Read more
स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रकृया जानकारी–पत्र

स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रकृया जानकारी–पत्र

Year June 2022 Download    View Description निश्चित समयमा हासिल गर्ने लक्ष्य, उद्देश्य या अपेक्षित नतिजालाई परिभाषित गरी त्यसका लागि
Read more
पारिवारिक पोषण र खाद्य सुरक्षामा जङ्गली खानयोग्य वनस्पतिको योगदान

पारिवारिक पोषण र खाद्य सुरक्षामा जङ्गली खानयोग्य वनस्पतिको योगदान

Year June 2022 Download    View Description जङ्गली खानयोग्य वनस्पति भन्नाले गैरखेती गरिएका तर मानिसले विभिन्न रुपमा खाने गरेका वनस्पतिलाई
Read more
पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम – दोस्रो चरण

पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम – दोस्रो चरण

Year March 2022 Download     View Description मानिसहरुको शिक्षा र चेतनाको स्तर बढेसँगै रासायनिक मल तथा विषादी र अन्य पदार्थको
Read more
कृषि जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अन्तरसम्बन्ध [पोष्टर]

कृषि जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अन्तरसम्बन्ध [पोष्टर]

Year January 2022 Download    View Description कृषि प्रणालीमा जैविक विविधता वृद्धि गर्न सके खाद्य–उत्पादन विविधीकरणका साथै पोषण तत्वहरूको उपलब्धतामा
Read more