स्थानीय बाली परियोजना-घनपोखरा, लमजुङ

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-19 143637
Year

December 2017

Description

यस पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरि गाउँपालिका र लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका तथा कास्की जिल्लाकाे अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा पाेखरा महानगरपालिकामा सञ्चालित पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमले ल्याएका प्रारिम्भक परिवर्तनहरूका बारेमा प्रष्टयाइएको छ ।