संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७६ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-17 151820
Year

September 2019

Description

२०७६ भदाै ७ गते पोखरामा ली–बर्डले ‘संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७६ को आयोजना गरेको थियो । यो सोही सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन हो ।