बीउ व्यवसायिक योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका

Farmer-Friendly-Seed-Business_Manual
Year
February 2022

Description

कृषक समूह तथा सहकारीहरुको व्यवसायिक योजना निर्माण प्रक्रियालार्ई सहजीकरण गर्न, व्यवसायिक योजनाको महत्व र यसका मुख्य अवयवहरुसँग अभ्यस्त हुँदै योजना विकास प्रक्रियालार्ई धेरै भन्दा धेरै कृषक/व्यवसायीहरु माझ पुर्याउने उद्देश्यले यो पुस्तिका तयार पारिएको हो । विशेष गरि बीउ उत्पादन तथा बजारीकरणमा संलग्न व्यवसायीहरुलार्ई लक्षित गरि तयार पारिएको यो पुस्तिकाले अन्य सेवा तथा उत्पादन दिने व्यवसायीहरुलार्ई पनि व्यवसायिक योजना निर्माणको प्रक्रियागत कार्य बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसै गरि यो पुस्तिका, कृषि व्यवसायीकरण वा व्यवसायिक योजना निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका कृषि कर्मचारीहरु लगायत यस विधामा रुची राख्ने विद्यार्थीहरुका लागि पनि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।