बालीको स्थानीय जात दर्ता प्रक्रिया [पोष्टर]

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-09 152958
Year

December 2021

Description

कृषकहरूले परापुर्व कालदेखि आफ्नै परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रयोग गरि खेति गर्दै आइरहेका बालीका जातहरू नै स्थानीय वा रैथाने जातहरू हुन् । यस्ता जातहरू स्थानीय हावापानीसँग अनुकूलित हुनाका साथै यी जातहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा औषधीय महत्त्व रहेको छ । यस्ता जातहरूलाई बीउबिजन नियमावली २०६९ को नि यम (१२) को उपनियम (२) र सोही नियमावलीको अनुसूची १ को खण्ड (घ) बमोजिम जात दर्ताका माध्यमबाट राष्ट्रिय अभिलेखमा राख्न सकिन्छ । बीउबिजन ऐन २०४५ अनुसार सूचित नभएका बीउबिजनको बिक्रीवितरण गर्न नपाइने भएकाले जात दर्ता पश्चात् मात्र यी जातहरूको आधिकारिक तवरले बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न पाइन्छ ।