चट्याङबाट हुने क्षती न्यूनिकरणका उपायहरू

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-18 105600
Year

January 2019

Description

चटयाङबाट हुन सक्ने ठूलाे जनधनकाे क्षतीलाइ न्यूनिकरण गर्न अपनाउन सकिने उपायहरूका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो पोष्टर तयार गरिएको हो ।