गोठ तथा भकारो सुधार
Screenshot 2022-08-11 105727
Year

June 2020

Description

गोठ भन्नाले गाई वा भैंसी पालन गरिने स्थान र भकारो भन्नाले गोठबाट निस्केको मल तथा मूत्र र सोत्तरलाई बुझिन्छ । गाई तथा भैंसी बस्ने स्थान व्यवस्थित गरी उनीहरूका मूत्रलाई खेर जान नदिइकन खाडल वा भाँडोमा जम्मा गरी गोठलाई सुधार गर्न सकिन्छ । यसैगरी पशुवस्तुको गोठबाट निस्केको मल, मूत्र, सोत्तर आदिलाई घाम तथा पानीबाट जोगाउन छानाको व्यवस्था गरी कुहि नदिइ भल तथा पानी तर्काएर भकारो सुधार गर्न सकिन्छ । गोठ तथा भकारो सुधारले गोठे मलको गुणस्तर वृद्धि गरी पशुवस्तु एवं बालीहरूका उत्पाद कत्व वृद्धिमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ ।