कृषि प्रविधि तथा माैसमी विवरण सम्प्रेषण प्रणालीः कृषक मैत्री प्रविधि सङ्गालो

Year: 2021
Authors: Sagar GC, Laxman Khatri, Buddhinath Timilsina, Kedar Koirala, Jibnath Sharma, Pitambar Shrestha
Download File
Download File
Description:
उदयपपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा कृषकहरूलाई आवश्यक कृषि प्रविधिबारे जानकारी दिन र मौसम परिवर्तन बारेको पूर्व सूचना दिन ‘कृषि प्रिवधि तथा मौसमी विवरण सम्प्रेषण प्रणाली’ को विकास गरिएको छ । यो प्रणाली अनुसार मूलतः नगरपालिकाको कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवद्धि गरिन्छ र विभि न्न स्रोतबाट प्राप्त कृषि प्रविधि र मौसम परिवर्तनको अवस्थाबारेको सूचना, जानकारी र प्रकाशनहरू सङ्कलन गरि सहजरुपमा कृषकहरूकोमा पुर्‍याउने प्रक्रिया मिलाइएको हुन्छ । यसमा स्थानीय सञ्चार माध्यम, कृषि प्रविधि तथा मौसमी विवरण सूचना पाटी, गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी, अगुवा कृषक र नगरपालिकाको कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू एकजुट भएर काम गर्दछन् । यो प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य कृषकहरूका लागि आवश्यक कृषि प्रविधि र मौसम परिवर्तनको अवस्थाबारेको सूचना तथा जानकारी समयमा नै दिएर कृषकहरूमा जलवायु अनुकूल कृषि कर्म गर्न तथा उपलव्ध कृषि प्रविधिको सदुपयोग गरी कृषि उपज उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु रहेको छ ।

Related Publications